Sâmbătă 23 Octombrie 2021, Actualizat acum 295 zile 12:00 am

 

Înscrieri pentru cursuri de pompieri la ISU Neamţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ organizează înscrieri la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de pompieri, specializarea „instalaţii pentru construcţii-pompieri”, pentru ofiţeri, durata studiilor 4 ani şi Şcoala de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, pentru subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă, durata studiilor 2 ani.

Condiţiile de înscriere pentru candidaţi sunt:  cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; capacitate deplină de exerciţiu; absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani; media generală de minim 8 la purtare; comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.
De asemenea, cei interesaţi trebuie să fie apţi medical, fizic şi psihic; fără antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; înălţimea de minimum 1,70 m; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani şi să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege.

Absolvenţii acestor instituţii de învăţământ au avantajul de a avea asigurat locul de muncă la terminarea studiilor, beneficiază de acte de studii recunoscute pe plan naţional, dar şi de gratuitate pe timpul şcolarizării la echipament, cazare şi masă, precum şi la asistenţă medicală şi medicamente pe timpul şcolarizării şi pe perioada serviciului.

Lăsați un comentariu

*